Ca sĩ: Đạt G – Sofia

Thể loại: Acoustic

Ngày diễn: 15/04/2023

Nhà tổ chức: Amazing Show

Giá vé: 400.000 vnd đến 1.1000.000 vnd

Đạt vé

Ca sĩ: Văn Mai Hương – Trung Quân – Myra Trần

Thể loại: Acoustic

Ngày diễn: 22/04/2023

Nhà tổ chức: Amazing Show

Giá vé: 400.000 vnd đến 1.1000.000 vnd

Đạt vé

Ca sĩ: Hồ Văn Cường – Danh ca Ngọc Sơn – Sơn Hạ

Thể loại: Acoustic

Ngày diễn: 30/04/2023

Nhà tổ chức: Amazing Show

Giá vé: 800.000 vnd đến 1.2000.000 vnd

Đạt vé

Ca sĩ: Lê Hiếu – Hoàng Dũng

Thể loại: Acoustic

Ngày diễn:13/05/2023

Nhà tổ chức: Amazing Show

Giá vé: 400.000 vnd đến 1.1000.000 vnd

Đạt vé

Ca sĩ: Trung Quân – MiiNa

Thể loại: Acoustic

Ngày diễn: 20/05/2023

Nhà tổ chức: Amazing Show

Giá vé: 400.000 vnd đến 1.1000.000 vnd

Đạt vé

Ca sĩ: Bạch Công Khanh – Vicky Nhung

Thể loại: Acoustic

Ngày diễn: 27/05/2023

Nhà tổ chức: Amazing Show

Giá vé: 400.000 vnd đến 1.1000.000 vnd

Đạt vé

Ca sĩ: Vũ Cát Tường

Thể loại: Acoustic

Ngày diễn: 10/06/2023

Nhà tổ chức: Amazing Show

Giá vé: 400.000 vnd đến 1.1000.000 vnd

Đạt vé