> > > >

Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

Diện tích:3 phòng đơn, 2 phòng đôi, phòng khách, phòng bếp, sân nướng BBQ
Giá:Liên hệ/ đêm/ 10 người
Diện tích:4 phòng đơn, 2 phòng đôi, phòng khách, phòng bếp
Giá:Liên hệ/ Ngày / 10 người
Diện tích:3 phòng đơn , 1 phòng đôi, phòng khách , phòng bếp, sân BBQ
Giá:Liên hệ/ ngày 10 người
Diện tích:5 phòng đơn, 3 phòng đôi, 1 phòng dorm, sân vườn , phòng khách, phòng bếp
Giá:4,5 triệu/ đêm/ 30 người
Diện tích:3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, sân rộng tiệc BBQ
Giá:Liên hệ / đêm / 10 người
Diện tích:4 phòng đơn, 1 phòng đôi, 3 phòng vệ sinh, sân BBQ ngoài trời
Giá:Liên hệ / ngày / 12 người
Diện tích:2 phòng đơn, 5 phòng đôi, sân vườn rộng
Giá:Liên hệ/ đêm / 24 người
Diện tích:1 phòng đơn, 1 phòng đôi, 1 áp mái, sân vườn rộng BBQ
Giá:Liên hệ/ đêm / 8 người
Diện tích:3 phòng ngủ đơn, 1 phòng đôi, 1 phòng tập thể, phòng khách, phòng bếp, sân vườn
Giá:4 triệu/ đêm / 18 người
Diện tích:2 phòng 3 giường, 2 phòng đơn , 1 phòng khách , 1 phòng bếp, sân vườn BBQ
Giá:Liên hệ
Diện tích:2 phòng đôi, 3 phòng đơn , 1 phòng khách , 5 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, sân vườn BBQ
Giá:Liên hệ
Diện tích:3 phòng đơn, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, sân vườn BBQ
Giá:Liên hệ/ đêm/ 10 người
Gọi hoặc zalo : 0944 081 101