khách sạn, mặt tiền kinh doanh ký gửi tháng 9

Diện tích:193 m2
Giá:25 tỷ
Diện tích:195 m2
Giá:21,5 tỷ
Diện tích:80 m2
Giá:21,5 tỷ
Diện tích:75 m2
Giá:8,9 tỷ
Diện tích:85 m2
Giá:17,5 tỷ
Diện tích:105 m2
Giá:31 tỷ
Diện tích:110 m2
Giá:32 tỷ
Diện tích:103 m2
Giá:10,5 tỷ
Diện tích:107 m2
Giá:8,6 tỷ
Diện tích:80 m2
Giá:15 tỷ
Diện tích:72m2
Giá:10,2 tỷ
Diện tích:64 m2
Giá:10,5 tỷ
Diện tích:102m2
Giá:15 tỷ
Diện tích:60 m2
Giá:22 tỷ
Diện tích:96,72 m2
Giá:11,9 tỷ , 123tr/m2
Diện tích:65 m2
Giá:10 tỷ
Diện tích:85 m2
Giá:8,7 tỷ
Diện tích:230 m2
Giá:14 tỷ

ĐỐI TÁC TIN CẬY