> > > >

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng bao gồm các nội dung gì?

 • Căn cứ theo quy định tại Điều 70 Luật kinh doanh bất động sản 2006, nội dung hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng được quy định như sau:

  1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Tên, địa chỉ của bên bán và bên mua;

  b) Các thông tin về nhà, công trình xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật này;

  c) Giá mua bán;

  d) Phương thức và thời hạn thanh toán;

  đ) Thời hạn giao, nhận nhà, công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo;

  e) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

  g) Bảo hành;

  h) Giải quyết tranh chấp;

  i) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

  2. Trường hợp mua bán nhà, công trình xây dựng theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần thì hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 14 của Luật này.

  Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Luật kinh doanh bất động sản 2006. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

  Trân trọng!

Đáp án :  D

Trả lời

Gọi hoặc zalo : 0944 081 101