Biệt thự, khu nghĩ dưỡng ký gửi tháng 8/2022

Diện tích:341 m2
Giá:9,6 tỷ
Diện tích:600 m2
Giá:28 tỷ
Diện tích:260 m2
Giá:22 tỷ
Diện tích:212 m2
Giá:9,5 tỷ
Diện tích:312 m2
Giá:25 tỷ
Diện tích:334 m2
Giá:16 tỷ
Diện tích:340 m2
Giá:28 tỷ
Diện tích:200 m2
Giá:12,9 tỷ
Diện tích:250 m2
Giá:11 tỷ
Diện tích:243 m2
Giá:12,2 tỷ
Diện tích:207 m2
Giá:67tr/ m2 , 13,8 tỷ
Diện tích:230 m2
Giá:13,5 tỷ
Diện tích:303 m2
Giá:45 tr/m2
Diện tích:350
Giá:16,5 tỷ , 47tr/m2
Diện tích:230 m2
Giá:14 tỷ
Diện tích:197 m2
Giá:9,7 tỷ

ĐỐI TÁC TIN CẬY